Opublikowany 2016/10/13

 

W dniu 7 czerwca 2016 r. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego, na wniosek Zarządu Oddziału Poznańskiego z dnia 30 maja 2016 r. powołał do istnienia Koło Oddziału Poznańskiego PTH w Lesznie. Więcej w zakładce "Koło Oddziału Poznańskiego PTH w Lesznie"

Zarząd Oddziału na kadencję 2016-2018 w nowym składzie

 

Opublikowany 2016/02/02

 

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału

 

Opublikowany 2016/01/24

 

Szanowni Państwo. W imieniu Zarządu Oddziału Poznańskiego PTH zapraszam wszystkich Członków na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się we wtorek 26 stycznia 2016 r., w pierwszym terminie o godz. 10.00, w drugim terminie o godz. 10.15, w sali im. Gerarda Labudy w Collegium Historicum Novum (ul. Umultowska 89d).

Porządek obrad
Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków

Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Poznaniu
Poznań, 26 stycznia 2016 roku,
1 termin godzina 10.00, 2 termin godzina 10.15

sala im. Gerarda Labudy

 

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Sprawozdanie ustępujących władz Oddziału:

 

 

 

 

 

 

                             a. Prezesa.

                             b. Zarządu.

                             c. Komisji Rewizyjnej.

  1. Sprawozdanie komisji skrutacyjnej – ogłoszenie wyników wyborów.
  2. Przyjęcie protokołu poprzedniego Walnego Zebrania Członków.
  3. Wolne wnioski.
  4. Zamknięcie obrad.

Tytuł nowego posta

 

Opublikowany 2015/11/30


Otwarte, jubileuszowe spotkanie naukowe Oddziału Poznańskiego PTH

 

Zaproszenie na kolejny wykład otwarty

 

Opublikowany 2015/11/07

 

W cyklu wykładów otwartych organizowanych przez Oddział PTH w Poznaniu, w dniu 9 listopada o godz. 14.15, w sali 3.105 w budynku Collegium Historicum Novum przy ul. Umultowskiej 89d wystąpi dr Tomasz Karpiński z wykładem na temat: "Poznań w dobie wojny siedmioletniej 1756-1763". Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Nowy Członek Honorowy z Oddziału PTH w Poznaniu

 

Opublikowany 2015/11/07

 

Najbliższe wykłady otwarte PTH

 

29 maja 2018 r. (wtorek)  – sala 1.63 (tzw. dziekańska), Collegium Historicum UAM, godz. 14.15 

dr Mindaugas Šapoka (Instytut Historii Litwy, Wilno), Wielkie Księstwo Litewskie a wielka wojna północna. Funkcjonowanie mechanizmów państwa w obliczu kryzysu (prezentacja książki: M. Šapoka, Warfare, Loyalty and Rebellion: The Grand Duchy of Lithuania and the Great Northern War, 1709-17, London - New York, NY 2018, Routledge, Taylor & Francis Group).

 

 

Walne zebranie PTH

 

Opublikowany 2018/05/17

 

Zarząd Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego na podstawie decyzji Zarządu Głównego PTH o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Delegatów PTH, które odbędzie się w Białymstoku, w dniu 15 września 2018 r., oraz w zgodzie z zapisami Statutu PTH, zwołuje Walne Zebranie Członków Oddziału Poznańskiego PTH w celu dokonania wyboru delegatów naszego Oddziału. Odbędzie się ono w dniu 29 maja 2018 r. (wtorek), o godz. 12.15 (pierwszy termin), o godz. 12.30 (drugi termin), w Collegium Historicum Novum, przy ul. Umultowskiej 89d w Poznaniu, w Sali Dziekańskiej na parterze.