Członkostwo Honorowe Polskiego Towarzystwa Historycznego

 

 

to najwyższe wyróżnienie, jakie można otrzymać za zasługi w realizowaniu celów stawianych przez Towarzystwo. Przyznaje je Walne Zgromadzenie Członków PTH (zgodnie z § 13 Statutu) w drodze uchwały, na wniosek Zarządu Głównego, większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych Towarzystwa, lecz nie są obowiązani do płacenia składki członkowskiej oraz mają prawo uczestniczenia z głosem decydującym w Walnym Zgromadzeniu Delegatów.

Członkowie Honorowi z Oddziału PTH w Poznaniu:

gallery/profesor-bogdan-wachowiak
gallery/profesor-antoni-gasiorowski
gallery/profesor-lech-trzeciakowski
gallery/jolanta-dworzaczkowa
gallery/profesor-kazimierz-kaczmarczyk
gallery/profesor-kazimierz-tymieniecki
gallery/profesor-henryk-lowmianski
gallery/profesor-gerard-labuda-2
gallery/profesor-jerzy-wislocki-2
gallery/profesor-janusz-pajewski

Profesor Bogdan Wachowiak (ur. 1929) godność nadana w 2006 r. w Pułtusku

Profesor Antoni Gąsiorowski (ur. 1932) godność nadana w 2009 r. w Olsztynie

Profesor Lech Trzeciakowski (ur. 1931) godność nadana w 2012 r. w Gnieźnie

Profesor Jolanta Dworzaczkowa (ur. 1923) godność nadana w 2015 r. w Łodzi
 

Zmarli Członkowie Honorowi z Oddziału PTH w Poznaniu:

Profesor Kazimierz Kaczmarczyk (1878 – 1964) godność nadana w 1953 r. w Katowicach

Profesor Kazimierz Tymieniecki (1887 – 1968) godność nadana w 1956 r. w Warszawie

Profesor Henryk Łowmiański (1898 – 1984) godność nadana w 1969 r. w Lublinie

Profesor Gerard Labuda (1916 – 2010) godność nadana w 1994 r. w Gdańsku

Profesor Jerzy Wisłocki (1928 – 2008) godność nadana w 1997 r. w Olsztynie

Profesor Janusz Pajewski (1907 – 2003) godność nadana w 2003 r. w Przemyślu