W dniu 7 czerwca 2016 r. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego, na wniosek Zarządu Oddziału Poznańskiego z dnia 30 maja 2016 r. powołał do istnienia Koło Oddziału Poznańskiego PTH w Lesznie.

 

Koło działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków Oddziału Poznańskiego PTH w dniu 24 maja 2016 r. (dostępny w zakładce "Regulamin Koła").

W dniu 12 września 2016 r. w siedzibie Koła (w gościnie w Muzeum Okręgowym w Lesznie) odbyło się uroczyste, inauguracyjne zebranie Członków, podczas którego Prezes Oddziału Poznańskiego prof. UAM dr hab. Michał Zwierzykowski przekazał dokumenty założycielskie.

Przeprowadzone zostały również wybory Zarządu Koła na kadencję 2016-2019.
 

gallery/dsc01841
gallery/dsc01847