Nowy Członek Honorowy z Oddziału PTH w Poznaniu

Opublikowany 2015/11/07

 

W dniu 19 września 2015 r. Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Historycznego w Łodzi podjęło jednogłośną uchwałę o nadaniu tytułu Członka Honorowego Pani Profesor Jolancie Dworzaczkowej, wieloletniej członkini Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz wybitnego historyka dziejów reformacji, historii Wielkopolski i Braci Czeskich. Uroczyste wręczenie dyplomu przez Prezesa PTH, prof. dr. hab. Krzysztofa Mikulskiego odbędzie się w dniu 10 grudnia 2015 r. O szczegółach poinformujemy niebawem.

Już teraz składamy serdeczne gratulacje Pani Profesor!