Tytuł nowego posta

 

Opublikowany 2016/05/16

 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału Poznańskiego PTH 24 maja 2016 r., godz. 10.15.

Szanowni Państwo,

Zarząd Oddziału zaprasza wszystkich Członków na nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału Poznańskiego PTH, które odbędzie się we wtorek 24 maja 2016 r., w pierwszym terminie o godz. 10.15, w drugim terminie o godz. 10.30, w sali 1.71 (im. Gerarda Labudy) w Collegium Historicum Novum, ul. Umultowska 89d w Poznaniu. Zebranie zwołane jest w celu uchwalenia regulaminu dla nowopowołanego Koła naszego Oddziału w Lesznie.

 

Porządek obrad

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków

Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Poznaniu

zwołanego na mocy uchwały Zarządu Oddziału

Poznań, 24 maja 2016 roku,

1 termin godzina 10.15, 2 termin godzina 10.30

sala im. Gerarda Labudy

 

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przedstawienie informacji w sprawie powołania Koła Oddziału Poznańskiego PTH w Lesznie, na mocy decyzji Zarządu Oddziału podjętej w dniu 25 kwietnia 2016 r. (zgodnie z § 43, pkt. 5 Statutu PTH).
  4. Przedstawienie i dyskusja nad projektem Regulaminu Koła Oddziału Poznańskiego PTH w Lesznie.
  5. Głosowanie nad przyjęciem Regulaminu Koła Oddziału Poznańskiego PTH w Lesznie (zgodnie z § 40, pkt 6 Statutu PTH).
  6. Wolne wnioski.
  7. Zamknięcie obrad.