„Powtórka przed…” Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

gallery/powtorka_35_01

Corocznie, pod koniec września w Instytucie Historii UAM organizowany jest cykl wykładów i warsztatów, połączonych z możliwością zapoznanie się z zasadami rekrutacj  na studia na kierunku historia oraz poznania smaku 

życia studenckiego – pod wspólnym hasłem: „Powtórka przed …”.Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Co chcemy osiągnąć?

• nawiązać kontakt ze szkołami ponadgimnazjalnymi w całej

Wielkopolsce

• zaprezentować uczniom i nauczycielom najnowsze osiągnięcia

nauki historycznej

• propagować historię jako dziedzinę wiedzy

• wspierać nauczycieli w pracy z uczniami interesującymi się historią

• wspierać nauczycieli przygotowujących uczniów do olimpiady 
historycznej lub egzaminu maturalnego z historii


• zaprezentować ofertę edukacyjną Instytutu Historii UAM.

 


Kogo zapraszamy?

Zapraszamy szkoły, nauczycieli i uczniów.

Począwszy od pierwszej edycji, która odbyła się w 2008 r.,

zapraszamy każdego roku ponad 40 szkół z szeroko rozumianej

Wielkopolski, w tym od 13 do 15 szkół z Poznania.


W „Powtórce przed …” z 2008 roku wzięło udział 694 uczniów z

klas I–III różnego typu szkół ponadgimnazjalnych, w 2012 roku

było ich już ponad 1000!

 


Co proponujemy?

 

Program spotkań zakłada dwa rodzaje zajęć:


• wykłady faktograficzno-syntetyczne i monograficzne,

prowadzone przez wykładowców specjalizujących się w

danej dziedzinie


• zajęcia warsztatowe, kształcące umiejętność pracy z materiałem

źródłowym.

Zajęcia warsztatowe prowadzone są z podziałem na grupy

(max. 25 osób). Istnieje możliwość wzięcia udziału w dwóch

różnych warsztatach.


Dodatkowo uczniowie mają możliwość zapoznać się zasadami rekrutacji na studia w Instytucie Historii UAM (otrzymują m.in. ulotki informacyjne, płyty CD z ogólnym zasadami rekrutacji na UAM, materiały informacyjne

przygotowane przez poszczególne specjalności na studiach historycznych; biorą udział w spotkaniach informacyjnych).


Podczas gdy uczniowie uczestniczą w warsztatach źródłowych, proponujemy nauczycielom warsztaty metodyczne, zapraszamy ich ponadto do spotkanie z Dyrekcją Instytutu Historii UAM oraz Prezesem Poznańskiego Oddziału PTH.

 


Jakie obowiązują zasady?

Każda edycja „Powtórki przed…” odbywa się w dwóch, dwudniowych turach.

Każda szkoła może brać udział w zajęciach tylko w jednej, dwudniowej turze wskazanej przez organizatorów (przydziału szkół do poszczególnych tur dokonujemy po zamknięciu listy zgłoszeń).

W ramach jednego zgłoszenia przyjmujemy łącznie 20 uczniów (po 10 osób każdego dnia). To szkoła decyduje, którzy uczniowie i którego dnia wezmą udział w zajęciach.

Wszyscy uczestnicy otrzymują bezpłatnie 
publikację, do

kumentującą zajęcia otwarte dla uczniów (każda szkoła otrzymuje

dodatkowo jeszcze po 10 egzemplarzy tej publikacji z 

przeznaczeniem dla uczniów, którzy nie mogli uczestniczyć

w zajęciach). Znajdują się w niej wszystkie wygłoszone wykłady

w wersji poszerzonej i uszczegółowionej wraz ze wskazówkami

bibliograficznymi, dwa teksty omawiające podstawowe

problemy związane z analizą różnych rodzajów źródeł

historycznych, konspekty warsztatów źródłowych oraz obszerny

informator o Instytucie Historii UAM.


Udział w zajęciach jest bezpłatny, a uczestnicy pokrywają we

własnymzakresie jedynie koszty dojazdu. Istnieje możliwość

uzyskania zaświadczenia, potwierdzającego udział w „Powtórce przed…”.Gdzie szukać informacji?

Szczegółowych informacji udziela Wiceprezes Poznańskiego Oddziału PTH i Zastępca Dyrektora Instytutu Historii UAM dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska (tel. 061 8294775,konsliw@amu.edu.pl). Proponujemy również zapoznać się z programami poprzednich edycji „Powtórki … przed” oraz przykładowymi publikacjami, które wydajemy specjalnie z tej okazji.

 

 


Serdecznie zapraszamy!Pliki do pobrania


Program VIII edycji – 2014 r. dzień pierwszy

Program VIII edycji – 2014 r. dzień drugi

Program VII edycji – 2013 r.

Program VI edycji – 2012 r.

Program V edycji – 2011 r.

Program IV edycji – 2010 r.

Program III edycji – 2009 r.

Program II edycji – 2008 r.

Program I edycji – 2008 r.Publikacje z VI edycji

Publikacje z V edycji

Publikacje z IV edycji

Publikacje z III edycji

Publikacje z II edycji

Publikacje z I edycjiPismo przewodnie 2015

KARTA ZGŁOSZENIOWA 2015

gallery/powtorka_45_01
gallery/powtorka_49_01
gallery/powtorka_dsc_0065_01
gallery/powtorka_dsc_0067_01

Instytut Historii UAM oraz Poznański Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego proponuje uczniom szkół ponadgimnazjalnych nietypową formę powtórzenia wiadomości z zakresu historii.