Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału PTH w Poznaniu
roczna składka członkowska wynosi 30 zł,
składka ulgowa 15 zł
(dotyczy emerytowanych Członków oraz doktorantów, studentów i uczniów).Można ją opłacać
bezpośrednio u Skarbnika Oddziału, dr Bernadetty Manyś (bernadetta13a@interia.pl),
albo na rachunek bankowy Oddziału PTH w Poznaniu:


mBank S.A.
88 1140 2004 0000 3102 7493 3784