Polskie Towarzystwo Historyczne

Oddział w Poznaniu

 

Zarząd

Prezes – prof. UAM dr hab. Michał Zwierzykowski (mzwi@amu.edu.pl)

Wiceprezes – prof. UAM dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska

Wiceprezes – prof. UAM dr hab. Katarzyna Balbuza

 

Wiceprezes – prof. UAM dr hab. Zdzisław Pentek

Sekretarz – dr Marcin Danielewski

Skarbnik – dr Bernadetta Manyś

Członek Zarządu – prof. dr hab. Tomasz Schramm

Członek Zarządu – dr Magdalena Biniaś-Szkopek

Członek Zarządu – dr hab. Agnieszka Jakuboszczak

Członek Zarządu – dr Igor Kraszewski

 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – dr Mariusz Menz

Sekretarz – mgr Grzegorz Glabisz

prof. UAM dr hab. Anna Kotłowska

dr Marzena Matla

dr Anna Piesiak-Robak