Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału

 

Opublikowany 2016/01/24

 

Szanowni Państwo. W imieniu Zarządu Oddziału Poznańskiego PTH zapraszam wszystkich Członków na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się we wtorek 26 stycznia 2016 r., w pierwszym terminie o godz. 10.00, w drugim terminie o godz. 10.15, w sali im. Gerarda Labudy w Collegium Historicum Novum (ul. Umultowska 89d).

 

Porządek obrad

Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków

Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Poznaniu

Poznań, 26 stycznia 2016 roku,

1 termin godzina 10.00, 2 termin godzina 10.15

sala im. Gerarda Labudy

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie ustępujących władz Oddziału:

 

 

 

 

 

 

 

                             a. Prezesa.

                             b. Zarządu.

                             c. Komisji Rewizyjnej.

 

 

 

 

 1. Sprawozdanie komisji skrutacyjnej – ogłoszenie wyników wyborów.
 2. Przyjęcie protokołu poprzedniego Walnego Zebrania Członków.
 3. Wolne wnioski.
 4. Zamknięcie obrad.
 1. Prezesa i Zarządu.
 2. Komisji Rewizyjnej.
 3. Dyskusja.
 4. Głosowanie nad absolutorium dla ustępujących władz.
 5. Wybór komisji skrutacyjnej.
 6. Wybory władz Oddziału Poznańskiego PTH.