gallery/image_2 (1)
gallery/przycisk cien
gallery/przycisk cien
gallery/przycisk cien
gallery/przycisk cien
gallery/przycisk cien

Wykłady otwarte Oddziału Poznańskiego PTH
w pierwszym półroczu 2017 r.

 

28 marca 2017 r. (wtorek)sala 1.63 ("dziekańska"), godz. 14.15

dr Mariusz Marszewski (UAM, Poznań), Kryzys migracyjny i uchodźczy w Europie po 2015 r. - rozważania nad dyskursem publicystycznym i naukowym

 

4 kwietnia 2017 r. (wtorek), godz. 14.30 - sala 1.63 ("dziekańska"), godz. 14.30

dr hab. Martyna Deszczyńska (Biblioteka Narodowa, Warszawa), Kontroświecenie na ziemiach polskich. Wokół sporów ideowych przełomu XVIII i XIX wieku

 

25 kwietnia 2017 r. (wtorek)sala 1.63 ("dziekańska"), godz. 14.15

dr Jarosław Pietrzak, Kobieta i władza. Wokół problematyki książki "Księżna dobrodziejka. Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa (1634-1694)". Wykład będzie połączony z promocją książki

 

18 maja 2017 r. (czwartek) - sala 1.44, godz. 10.45 

dr hab. Bartosz Awianowicz (UMK, Toruń), Moneta i retoryka w świecie  starożytnej Grecji i Rzymu: historia równoległa

 

 

Wykłady otwarte Oddziału Poznańskiego PTH
w drugim półroczu 2016 r. i na początku 2017 r.

  

8 listopada 2016 (wtorek), godz. 15.30, sala 1.63

prof. dr hab. Jacek Wijaczka (UMK, Toruń), Polska – państwo bez stosów? Procesy o czary w Polsce w XVI-XVIII wieku (współorganizacja z prof. dr hab. Ewą Domańską)

http://www.staff.amu.edu.pl/~ewa/Jacek_Wijaczka_wyklad_mistrzowski_UAM_2016.html

 

6 grudnia 2016 (wtorek), godz. 17.00, sala 3.106

prof. UAM dr hab. Ewa Domańska (UAM, Poznań), Prawda forensyczna: sprawa ekshumacji w Jedwabnem

 

17 stycznia 2017 (wtorek), godz. 17.00, sala 3.106 (w przypadku większej liczby słuchaczy – sala 1.44)

dr hab. Krzysztof Szwagrzyk (IPN, Wrocław), Państwo Polskie spełnia swoją powinność. Poszukiwania ofiar systemu komunistycznego lat 1944-1956 (współorganizacja z prof. dr hab. Ewą Domańską)

 

24 stycznia 2017 (wtorek), godz. 15.00, sala 1.63

prof. dr hab. Dariusz Kołodziejczyk (UW, Warszawa), Wspaniałe stulecie. 
Imperium Osmańskie w czasach Sulejmana Wspaniałego (współorganizacja z prof. dr hab. Ewą Domańską)

http://www.staff.amu.edu.pl/~ewa/Dariusz_Kolodziejczyk_wyklad_mistrzowski_UAM_2016.html

 

30 stycznia 2017 (poniedziałek), godz. 12.30, sala 1.44

prof. dr hab. Przemysław Wojciechowski (UMK, Toruń), Kolegium czcicieli Eskulapa w Rzymie: rzymski korporacjonizm w świetle źródeł epigraficznych