Wykaz wykładów otwartych Oddziału Poznańskiego PTH
w pierwszym półroczu 2018 r.

 

19 marca 2018 r. (poniedziałek) – sala 1.63 (tzw. dziekańska), Collegium Historicum UAM, godz. 12.30

dr Anna Kalinowska (Ośrodek Badań Historycznych, Zamek Królewski w Warszawie), Rzeczpospolita Obojga Narodów w siedemnastowiecznych tekstach anglojęzycznych - próba analizy zjawiska

 

10 kwietnia 2018 r. (wtorek) – sala 1.63 (tzw. dziekańska), Collegium Historicum UAM, godz. 16.00

dr Katarzyna Pękacka-Falkowska (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu), Medycyna i historia naturalna w siedemnastowiecznym Gdańsku: Christoph Gottwald (1636-1700) i jego muzeum

 

17 kwietnia 2018 r. (wtorek) – sala 1.63 (tzw. dziekańska), Collegium Historicum UAM, godz. 14.15

prof. Sergiy Seryakov (Charkowski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. H. S. Skoworody), Józef Łukaszewicz i jego rola w badaniu historii szkolnictwa jezuickiego

 

8 maja 2018 r. (wtorek) – sala 1.63 (tzw. dziekańska), Collegium Historicum UAM, godz. 16.00

prof. Andreas Luther (Uniwersytet Christiana Albrechta w Kilonii), Najnowsze badania nad starożytną Partią

 

17 maja 2018 r. (czwartek) – sala 3.132, Collegium Historicum UAM, godz. 12.30

prof. dr hab. Danuta Musiał (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Rzymskie cesarzowe z I i II wieku: między mitem a historią

 

29 maja 2018 r. (wtorek)  – sala 1.63 (tzw. dziekańska), Collegium Historicum UAM, godz. 14.15 

dr Mindaugas Šapoka (Instytut Historii Litwy, Wilno), Wielkie Księstwo Litewskie a wielka wojna północna. Funkcjonowanie mechanizmów państwa w obliczu kryzysu (prezentacja książki: M. Šapoka, Warfare, Loyalty and Rebellion: The Grand Duchy of Lithuania and the Great Northern War, 1709-17, London - New York, NY 2018, Routledge, Taylor & Francis Group).

 

 

Wykłady otwarte Oddziału Poznańskiego PTH
w drugim półroczu 2017 r.

 

6 grudnia 2017 r. (środa) - sala 1.44 (sala im. H. Łowmiańskiego) Collegium Historicum UAM, godz. 15.00

dr Sebastian Duda (Laboratorium Więzi), promocja książki pt. Reformacja. Rewolucja Lutra. Osoby zainteresowane będą mogły odebrać bezpłatne kupony rabatowe na zakup książki

 

11 stycznia 2018 r. (czwartek) - sala 1.63 (tzw. dziekańska), Collegium Historicum UAM, godz. 16.00

dr hab. Agata Kluczek (Uniwersytet Śląski w Katowicach), "Rok sześciu cesarzy". 253 r. po Chr. w świetle źródeł numizmatycznych

 

18 stycznia 2018 r. (czwartek) - sala 1.63, (tzw. dziekańska), Collegium Historicum UAM, godz. 16.00

dr hab. Michał Haake (Instytut Historii Sztuki UAM), Ikonografia Żydów w polskiej sztuce XIX w. w kontekście polityczno-społecznym

 

Wykłady otwarte Oddziału Poznańskiego PTH
w pierwszym półroczu 2017 r.

 

28 marca 2017 r. (wtorek)sala 1.63 ("dziekańska"), godz. 14.15

dr Mariusz Marszewski (UAM, Poznań), Kryzys migracyjny i uchodźczy w Europie po 2015 r. - rozważania nad dyskursem publicystycznym i naukowym

 

4 kwietnia 2017 r. (wtorek), godz. 14.30 - sala 1.63 ("dziekańska"), godz. 14.30

dr hab. Martyna Deszczyńska (Biblioteka Narodowa, Warszawa), Kontroświecenie na ziemiach polskich. Wokół sporów ideowych przełomu XVIII i XIX wieku

 

25 kwietnia 2017 r. (wtorek)sala 1.63 ("dziekańska"), godz. 14.15

dr Jarosław Pietrzak, Kobieta i władza. Wokół problematyki książki "Księżna dobrodziejka. Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa (1634-1694)". Wykład będzie połączony z promocją książki

 

18 maja 2017 r. (czwartek) - sala 1.44, godz. 10.45 

dr hab. Bartosz Awianowicz (UMK, Toruń), Moneta i retoryka w świecie  starożytnej Grecji i Rzymu: historia równoległa

 

Wykłady otwarte Oddziału Poznańskiego PTH
w drugim półroczu 2016 r. i na początku 2017 r.

  

8 listopada 2016 (wtorek), godz. 15.30, sala 1.63

prof. dr hab. Jacek Wijaczka (UMK, Toruń), Polska – państwo bez stosów? Procesy o czary w Polsce w XVI-XVIII wieku (współorganizacja z prof. dr hab. Ewą Domańską)

http://www.staff.amu.edu.pl/~ewa/Jacek_Wijaczka_wyklad_mistrzowski_UAM_2016.html

6 grudnia 2016 (wtorek), godz. 17.00, sala 3.106

prof. UAM dr hab. Ewa Domańska (UAM, Poznań), Prawda forensyczna: sprawa ekshumacji w Jedwabnem

17 stycznia 2017 (wtorek), godz. 17.00, sala 3.106 (w przypadku większej liczby słuchaczy – sala 1.44)

dr hab. Krzysztof Szwagrzyk (IPN, Wrocław), Państwo Polskie spełnia swoją powinność. Poszukiwania ofiar systemu komunistycznego lat 1944-1956 (współorganizacja z prof. dr hab. Ewą Domańską)

24 stycznia 2017 (wtorek), godz. 15.00, sala 1.63

prof. dr hab. Dariusz Kołodziejczyk (UW, Warszawa), Wspaniałe stulecie. 
Imperium Osmańskie w czasach Sulejmana Wspaniałego (współorganizacja z prof. dr hab. Ewą Domańską)

http://www.staff.amu.edu.pl/~ewa/Dariusz_Kolodziejczyk_wyklad_mistrzowski_UAM_2016.html

30 stycznia 2017 (poniedziałek), godz. 12.30, sala 1.44

prof. dr hab. Przemysław Wojciechowski (UMK, Toruń), Kolegium czcicieli Eskulapa w Rzymie: rzymski korporacjonizm w świetle źródeł epigraficznych