Zarząd Koła Oddziału Poznańskiego PTH w Lesznie
na kadencję 2016-2019:

Przewodnicząca dr Kamila Szymańska

 

Sekretarz dr Adam Podsiadły

 

Skarbnik mgr Alicja Bodylska