gallery/image_2 (1)
gallery/przycisk cien
gallery/przycisk cien
gallery/przycisk cien
gallery/przycisk cien
gallery/przycisk cien

Zarząd Koła Oddziału Poznańskiego PTH w Lesznie
na kadencję 2016-2019:

Przewodnicząca dr Kamila Szymańska

 

Sekretarz dr Adam Podsiadły

 

Skarbnik mgr Alicja Bodylska