Zarząd Oddziału na kadencję 2016-2018 w nowym składzie

 

Opublikowany 2016/02/02


Szanowni Państwo, w dniu 2 lutego br. Zarząd Oddziału Poznańskiego PTH, wybrany podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków 26 stycznia 2016 r., dokonał oficjalnego ukonstytuowania. Funkcję Prezesa z woli Walnego Zebrania objął na kadencję 2016-2018 prof. UAM dr hab. Michał Zwierzykowski. Wiceprezesami zostali: dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska, dr hab. Katarzyna Balbuza oraz prof. UAM dr hab. Zdzisław Pentek, funkcję sekretarza pełnić będzie dr Marcin Danielewski, skarbnika dr Bernadetta Manyś. Członkami Zarządu zostali: prof. dr hab. Tomasz Schramm, dr Magdalena Biniaś-Szkopek, dr Agnieszka Jakuboszczak, dr Igor Kraszewski.